Termenii si conditiile

utilizarii aplicatiei online de raportare


Va rugam sa cititi cu atentie termenii si conditiile de utilizare ale acestui portal prezentate mai jos. Accesul/vizitarea acestui portal de catre dumneavoastra se supune Termenilor si conditiilor de utilizare, implica acceptul explicit al dumneavoastra cu privire la acestia si reprezinta intreaga intelegere (contractul) dintre parti.

Prezentul document descrie politica societatii noastre [societate romana, infiintata si functionand in conformitate cu Legea 31/1990, avand sediul social in Bucuresti, in continuare „Societatea”] de a utiliza si proteja datele cu caracter personal (astfel cum sunt definite de legislatia in vigoare).

Exercitarea drepturilor, conform Cap. III, se poate face prin transmiterea unui mesaj catre Responsabilul cu protectia datelor cu caracter personal (Data protection officer) la adresa de e-mail: alexandra@premiumexpert.ro sau georgiana@premiumexpert.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul sau punctul de lucru al Societatii. Solicitarile se solutioneaza in termenul legal.

Persoanele vizate au posibilitatea dezabonarii instante (unsubscribe) de la serviciul de transmitere a stirilor prin e-mail (newsletter), prin folosirea link-ului „dezabonare” din e-mailul primit.

Cap. I – Datele colectate
Art. 1 – In vederea indeplinirii activitatii comerciale Societatea colecteaza date cu caracter personal prin urmatoarele mijloace:
a) Informatii pe care le primim de la utilizatorii site-ului:
• In vederea primirii de cereri prin intermediul formularului de contact aflat pe web-site, Societatea stocheaza si prelucreaza urmatoarele informatii: nume, prenume, adresa de e-mail.
b) Informatii primite si procesate in baza contractului incheiat cu Asociatia:
• In baza contractului incheiat cu Asociatiile de propietari, Societatea prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal ale locatarilor: nume, prenume, adresa/sediu, CIF, CUI, Nr.ORC.
• In cazul in care Societatea pastreaza si actualizeaza cartea de imobil, conform OUG 97/2005: Societatea va prelucra inclusiv adresa din cartea de indentiate, seria si numarul Cartii de identitate, sectia de politie care a eliberat-o, data la care a fost eliberata si data pana la care este valabila, suprafata utila a apartamentului proprietate si cota parte indiviza aferenta acestuia, conform contractului de vanzare-cumparare autentificat.
• In baza contractului incheiat cu Asociatiile de proprietari, Societatea mai prelucreaza: datele de contact (telefon si adresa de e-mail) atat ale reprezentantilor sai cat si ale tuturor proprietarilor (inclusiv sot/sotie, copil, mama, tata, frate, sora, bunic/bunica) si chiriasilor .
• In vederea executarii contractului cu Asociatia, Societatea stocheaza si prelucreaza istoricul: - contractelor de mandat, contractelor cu furnizorii de utilitati si prestatorii de servicii, contractelor individuale de munca, contractelor cu diversi colaboratori; - listelor de plata a cotelor de contributie la cheltuielile Asociatiei, - sumelor datorate la intretinere (situatiile restantierilor), - consumului de apa rece si curent, dupa caz, - platilor si incasarilor (facturi, chitante, dispozitii de incasare/plata), - fiselor apartamentelor, - fiselor analitice ale apartamentelor, - Adeverintelor/ Acordurilor pentru sediu pentru Registrul Comertului / Acordurilor pentru ADP/ Raspunsurilor la o solicitare scrisa a proprietarului, - Somatiilor catre restantieri, - alte actiuni juridice si judecatoresti, - intocmirea actelor pentru infiintarea asociatiei de proprietari, - tuturor situatiilor si registrelor prevazute de legislatia asociatiilor de proprietari (Registrul de Penalitati, Registrul pentru Fondul de Rulment, Registrul pentru Fondul de Intretinere, Imbunatatire si Reparatii, Registrul pentru Fonduri Speciale etc).
c) Informatii primite si procesate in baza cererii persoanelor vizate:
• La cererea persoanei vizate, prin care se solicita emiterea unor adeverinte din partea Administratorului imobilului, Societatea prelucreaza si stocheaza: nume, prenume, adresa, serie si numar al cartii de identitate si codul numeric personal.
• La cererea persoanei vizate, prin care se solicita accesul la platforma on-line a softului de gestionare, Societatea va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: nume, prenume, adresa, numar de telefon si adresa de e-mail.
• In vederea efectuarii campaniilor de marketing societatea transmite catre clientii care si-au dat acordul e-mail-uri promotionale (newsletter). In acest sens societatea colecteaza si proceseaza nume, prenume, numar de telefon si adresele de e-mail ale clientilor.

Cap. II – Cum prelucram aceste informatii? (scopul prelucrarii)
Art. 2 – Societatea stocheaza si prelucreaza aceste date cu caracter personal in urmatoarele scopuri:
• Formularea de raspunsuri pentru cererile primite pe website-ul Societatii.
• Respectarea legislatiei in vigoare (intocmirea cartii de imobil).
• Indeplinirea obligatiilor conform contractelor comerciale.
• Emiterea unor adrese solicitate de persoana vizata.
• Inregistrarea in platforma on-line a soft-ului Societatii si securizarea accesului la aceasta.
• Organizarea campaniilor de marketing direct care urmaresc transmiterea de oferte personalizate catre potentiali clienti.
Art. 3 – Societatea prelucreaza datele cu caracter personal in temeiul acordului persoanei vizate, in virtutea executarii obligatiilor contractuale sau pentru executarea unei obligatii legale.

Cap. III – Durata prelucrarii
Art. 4 – Societatea stocheaza datele cu caracter personal in timp dupa cum urmeaza:
• Datele cu caracter personal primite prin intermediul site-ului sau la cererea persoanei vizate – acestea sunt mentinute pe perioada nedeterminata si sunt sterse prin decizia persoanei desemnate de administrator sau prin primirea unei cereri scrise in acest sens din partea persoanei vizate.
• Datele prelucrate in temeiul contractului de prestari servicii – arhiva impreuna cu toate documentele se preda la momentul incetarii contractului pe baza de proces verbal. Dreptul utilizatorilor la platforma on-line inceteaza odata cu incetarea contractului.

Cap. IV – Drepturile Persoanelor Vizate
Art. 5 – Conform Regulamentului European privind protectia datelor cu caracter personal, Societatea recunoaste si garanteaza urmatoarele drepturi ale persoanelor vizate:
a) Dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obtine o confirmare din partea Societatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele.
b) Dreptul la rectificare – dreptul persoanei vizate de a solicita corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata fiecarui beneficiar, la care au fost transmise datele, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate.
c) Dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent, care poate fi citit automat si dreptul ca aceste date sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
d) Dreptul la opozitie – dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrarii datelor personale atunci cand prelucrarea nu este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau nu are in vedere un interes legitim al operatorului. Atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop marketingul direct, ai dreptul de a te opune prelucrarii in orice moment.
e) Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – dreptul persoanei vizate de a solicita sa ii fie sterse datele cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive:
• acestea nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
• retragerea consimtamantului si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
• exercitarea dreptului de opozitie si inexistenta unor motive legitime care sa prevaleze;
• datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
• datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale;
• datele cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale.
f) Dreptul la restrictionarea prelucrarii – Persoana vizata poate solicita restrictionarea prelucrarii in urmatoarele cazuri:
• persoana vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care nu permite Societatii verificarea corectitudinii datelor;
• prelucrarea este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea;
• in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
• in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care Societatea verifica daca exista alte temeiuri legitime pentru procesarea datelor cu caracter personal.

Cap. V – Transferul datelor catre terte persoane
Art. 6 – Societatea nu transfera datele cu caracter persoanal catre alti operatori fara notificarea sau cererea prealabila a persoanei vizate.
Art. 7 – Societatea poate transfera informatii catre alte societati afiliate, furnizorilor de servicii sau altor parteneri care le proceseaza in numele Societatii, pe baza instructiunilor Societatii si asigurand nivelul de securitate conform legislatiei in vigoare. Aceste societati pot oferi servicii globale, inclusiv asistenta pentru clienti, tehnologia informatiei, plati, vanzari, marketing, analiza de date, cercetare si sondaje, juridice.
Art. 8 – Toti colaboratorii societatii au implementat si respecta standardele de protectie a datelor cu caracter personal impuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.
Art. 9 – Societatea poate pastra sau dezvalui informatii transmise in vederea respectarii prevederilor legale, a procedurilor legale sau pentru a raspunde unei cereri din partea autoritatilor publice. De asemenea, poate folosi datele pentru a-si exercita drepturile legale, pentru a se apara in cadrul actiunilor judiciare sau pentru a preveni, detecta sau raporta activitati ilegale, precum frauda, abuzuri, incalcari ale termenilor si conditiilor sau amenintari la adresa securitatii Societatii sau sigurantei fizice a oricarei persoane.

Cap. VI – Securitatea informatiilor
Art. 10 - Lucram din greu pentru a pastra datele in siguranta. Utilizam o combinatie de controale tehnice, administrative si fizice pentru a mentine securitatea datelor procesate, aceasta include utilizarea unor softuri de criptare a datelor. Cu toate acestea, nicio metoda de transmitere sau de stocare a datelor nu este complet sigura. Daca aveti o problema legata de securitate, va rugam sa contactati alexandra@premiumexpert.ro sau georgiana@premiumexpert.ro
Art. 11 – In conformitate cu Regulamentul European, Societatea urmareste, identifica, inregistreaza, arhiveaza si raporteaza, acolo unde este cazul, toate incidentele de securitate.

Cap VII – Autoritatile competente
Art. 12 – Notificarile cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi transmise Societatii printr-un mesaj la adresa de e-mail: alexandra@premiumexpert.ro sau georgiana@premiumexpert.ro sau prin transmiterea unei adrese scrise cu confirmare de primire la sediul sau punctul de lucru al Societatii, in atentia Responsabilului cu protectia datelor cu caracter personal (Data protection officer).
Art. 13 – De asemenea, persoanele vizate au dreptul de a sesiza Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la prelucrarea nelegala a datelor cu caracter personal prin tranmiterea unei notificari la sediul autoritatii: Bucuresti, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod postal 010336, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Inapoi la pagina de conectare